Přehled run

3. června 2012 v 16:54 | Alexandra Gryffin- Fox |  Opravdové pravdy
Následující přehled run Staršího futharku obsahuje fonémy, grafické znázornění runy a básničku ze Staroanglické runové básně.

1. Freyův Aett

Fehu (dobytek)

Staroanglická Runová báseň
Bohatství dává pohodlí,
Však sdílet je musíš, doufáš-li v losování
Pro souzení před bohy.

Germánsky: fuhu; gótsky: faihu/fe; staroanglicky: feh; norsky i islandsky: fe
Foném: "F"
Příbuzné slovo z moderní angličtiny: fee (poplatek)
Významy: zlato, bohatství, dobytek, zboží, majetek, plodnost

Uruz (zubr)

Staroanglická Runová báseň
Vůl má velké dlouhé rohy
Jimiž může probodnout; urpustný bojovník
Co rozdupává planiny

Germánsky: Uruz/ Urox; gótsky: Urus/Uraz; staroanglicky: Uur; norsky i islandsky: Ur
Foném: "U"
Příbuzné slovo z moderní angličtiny: ox (vůl)
Významy: vůl, zubr, zdraví, praenergie, spoutaná energie, pudy, struska

Thurisaz (obr)

Staroanglická Runová báseň
Trn je ostrý uličník a způsobuje bolest
Těm, kdo se jej dotknou,
Poranění vám, kdo mezi nimi spočíváte.

Germánsky: Thurisaz/ Thurnuz; gótsky: Thairis/ Thyt; staroanglicky:Thorn; norsky i islandsky: Thurs
Foném: "TH"
Příbuzné slovo z moderní angličtiny: thorn (trn)
Významy: obr, trn, nečas, svárnost, obrana

Ansuz (samotný Ódin)

Staroanglická Runová báseň
Ústa jsou pramenem slov,
Moudrým přinášejí moudrost a radu,
Všem pak naději, inspiraci a požehnání.

Germánsky: Ansuz; gótsky: Ansuz/ Aza; staroanglicky: Oss; norsky i islandsky: Oss
Foném: "A"
Významy: Ódin, vítr, tvůrčí nadání, duch, spirituálno, Ás (příslušník nordické rodiny bohů)

Raido (Jízda na koni)

Staroanglická Runová báseň
Ústa jsou pramenem slov,
Moudrým přinášejí moudrost a radu,
Všem pak naději, inspiraci a požehnání.

Germánsky: Raitho; gótsky: Raida/Reda; staroanglicky: Rat, norsky: Raeith; islandsky: Reith

Foném (znělá hodnota): "R"
Významy: cesta, jízda, kolo, pohyb, tanec, rytmus, buben

Kaunaz (pochodeň)

Staroanglická Runová báseň
Pochodeň poznáme podle jejího plamene,
Který osvětluje a svítí,
Kdekoliv se sejdou ušlechtilé duše.

Germánsky: Kenaz/Kaunaz; gótsky: Kusma/Chosma; staroanglicky: Cen; norsky i islandsky: Kaun
Foném: "K"
Významy: pochodeň, vřed, světlo, ochrana, plamen, zrcadlo

Gebo (dar)

Staroanglická Runová báseň
Dar se vrací, aby ozdobil dárce
Slávou a ctí; je pomocí
A povzbuzením pro ty, kdo nemají nic.

Germánsky: Gebo; gótsky: Giba/Giwa; staroanglicky: Gebo/Gefu; norsky a islandsky: V mladším futharku se Gebo nevyskytuje, a proto s ním nesouvisí žádné verše Norské ani Islandské Runové básně.
Foném: "G"
Příbuzné slovo z moderní angličtiny: gift (dar)
Významy: dar, obdaření, vyrovnání, vděčnost

Wunjo (radost)

Staroanglická Runová báseň
Radost přichází k vám, kdo neznáte smutek,
Požehnání ziskem a dostatkem,
Začlenění v silné komunitě.

Germánsky: Uunio; gótsky: Winja/Winne; staroanglicky: Huun; norsky a islandsky: V mladším futharku se Wunjo nevyskytuje, a proto s ním nesouvisí žádné verše Norské ani Islandské Runové básně.

Foném: "W" nebo "V"
Významy: radost, rodina, kmen, štěstí, blaho

2. Hagalův Aett

Hagalaz (kroupy)

Staroanglická Runová báseň
Kroupy, nejbělejší ze všech zrn, z nebe padají,
Zmítány jsou větrem a ve vodu se mění.

Germánsky: Hagalas; gótsky: Hagl/Haal; staroanglicky: Hagal; norsky i islandsky: Hagall
Foném: "H"
Příbuzné slovo z moderní angličtiny: hail (kroupy)
Významy: pohroma, kroupy, nečas, ničitel, déšť

Nauthiz (potřeba)

Staroanglická Runová báseň
Potřeba svírá srdce, ale může přinést
Pomoc a zhojení, dostane-li se jí pozornosti včas.

Germánsky: Nauthiz; gótsky: Nauths/Noics; staroanglicky: Nod/Nyd; norsky: Nauthr; islandsky: Nauth
Foném: "N"
Příbuzné slovo z moderní angličtiny: need (potřeba)
Významy: nouze, tlak, osud, krajní řešení, potřeba, nutnost, pomoc

Isa (led)

Staroanglická Runová báseň
Led je studený a kluzký
Leskne se jak šperk,
Je hezký na pohled, je zmrzlým polem

Germánsky: Isa; gótsky: Eis/ Iiz; staroanglicky: Iss; norsky: Is; islandsky: Iss
Foném: "I"
Příbuzné slovo z moderní angličtiny: ice (led)
Významy: led, nebezpečí, chladná krása, šperk, vypočítavost, strnulost, ego, umíněnost

Jera (rok)

Staroanglická Runová báseň
Doba sklizně přináší radost,
Když bohyně Země
Nás obdaruje svými plody.

Germánsky: Jera; gótsky: Jer/Gaar; staroanglicky: Ger; norsky: Ar; islandsky: Ar
Foném: "J"
Příbuzné slovo z moderní angličtiny: year (rok)
Významy: léto, sklizeň, rok, konec i začátek, cyklus, čas, spirála života, plody, hojnost

Eihwaz (tis)

Staroanglická Runová báseň
Tis má hrubou kůru navenek,
Však uvnitř skrývá plamen;
Je zakořeněn hluboko a krášlí zem

Germánsky: Eihuaz; gótsky: Aihs/ Waer; staroanglicky: Ih; norsky i islandsky: Yr
Foném: "I", "Í" nebo "J"
Příbuzné slovo z moderní angličtiny: yew (tis)
Významy: tis, luk, sjednocení života a smrti, most mezi světy, brána, přechod, rozhraní, Yggdrasil

Pertho (hazard)

Staroanglická Runová báseň
Hrát si znamená mít radost a smát se
Spolu s rozvernými, kteří
Sedí pohromadě v medovinové síni.

Germánsky: Perth; gótsky: Paithra/Pertra; staroanglicky: Pred/Peorth; norsky a islandsky: V Mladším futharku se Pertho nevyskytuje, a proto s ním nesouvisí žádné verše Norské ani Islandské Runové básně.
Foném: "P"
Významy: děloha, studna, ohrada, hra, hazard

Algiz (los)

Staroanglická Runová báseň
Ostřice roste v močálech,
Přibývá jí ve vodě, nekompromisně zraňuje;
Spaluje krev těch,
Kdo by se jí dotkli.

Germánsky: Alhiz; gótsky: Algiz; staroanglicky: Algs/Ezec; norsky i islandsky: V Mladším futharku se Algiz nevyskytuje, a proto s ním nesouvisí žádné verše Norské ani Islandské Runové básně.
Foném: "Z"
Významy: los, tráva ostřice, havraní stopa, obrana, člověk mezi nebem a zemí

Sowulo (slunce)

Staroanglická Runová báseň
Slunce vede mořeplavce,
Co plují přes lázeň ryb,
Dokud je pobřeží nepřivede na zem.

Germánsky: Souulo/Segilan; gótsky: Sauil/Sugil; staroanglicky: Sigi; norsky i islandsky: Sol
Foném: "S"
Významy: slunce, životní síla, naděje, světlo, ochrana

3. Týrův Aett

Teiwaz (bůh Týr)

Staroanglická Runová báseň
Tiw je symbol, který znamená
Odvahu pro ušlechtilé; neochvějně
Drží pravdu i pod mraky noci.

Germánsky: Teiuaz/Tiw; gótsky: Teiws/Tyz; staroanglicky: Tiw/Tir; norsky i islandsky: Týr
Foném: "T"
Významy: ušlechtilost, kovář, pravda, vládce, Týr, spravedlnost, důstojnost, cílevědomost, šíp, oštěp

Berkana (bříza)

Staroanglická Runová báseň
Bříza, ač ovoce nedává,
Má bezpočet šlahounů;
Listnaté větve, ve vysoké koruně

Germánsky: Berkana; gótsky: Bercna/Bern; staroanglicky: Berg/Beorc; norsky i islandsky: Bjarkan
Foném: "B"
Významy: bříza, mateřství, bezpečí, ochrana, ňadra

Ehwaz (kůň)

Staroanglická Runová báseň
Kůň přináší radost;
Je pyšný na svých kopytech,
Hrdinové jej velebí,
Je potěchou pro ty, co nají stání.

Germánsky: Axuaz ; gótsky: Egeis/Eyz; staroanglicky: Eh; norsky i islandsky: V Mladším futharku se Ehwaz nevyskytuje, a proto s ním nesouvisí žádné verše Norské ani Islandské Runové básně.
Foném: "E"
Významy: kůň, volnost, pýcha, neomezené možnosti, síla, rychlost, pohyblivost, vzájemnost, dualita

Mannaz (člověk)

Staroanglická Runová báseň
Jsme jeden druhému veselím,
Však jednoho dne musíme odejít,
Neboť bohové uloží
Naše křehká těla do země.

Germánsky: Mannaz; gótsky: Mannaz/Manna; staroanglicky: Man; norsky i islandsky: Mathr
Foném: "M"
Příbuzné slovo z moderní angličtiny:man (muž nebo obecně člověk)
Významy: člověk, sjednocení protikladů, individualita

Laguz (voda)

Staroanglická Runová báseň
Lidem ze souše se voda zdá být nekonečná,
Když se vydávají na plavbu na kymácející se lodi;
Obrovské vlny je zaplavují
A pobřeží nepřijme kotvící lano.

Germánsky: Laguz; gótsky: Lagus/Laaz; staroanglicky: Lago; norsky i islandsky: Logr
Foném: "L"
Příbuzné slovo z moderní angličtiny: lagoon (laguna)
Významy: laguna, vlny, voda, příliv, pramen, proudění, city, pocity, síla početí

Inguz (bůh Ing)

Staroanglická Runová báseň
Ing, poprvé spatřen východními Dány
Později odjel ve svém voze pryč
Po vlnách někam na východ;
Tak byl ten velký bůh pojmenován.

Germánsky: Inguz; gótsky: Iggws/Enguz; staroanglicky: Inc; norsky a islandsky: V Mladším futharku se Wunjo nevyskytuje, a proto s ním nesouvisí žádné verše Norské ani Islandské Runové básně.
Foném: "NG"
Významy: klid, mír, plodnost, zlaté vejce, zralost, sexualita

Dagaz (svítání)

Staroanglická Runová báseň
Den je poslem bohů;
Světlo bohů zaručuje extázi,
Dobrou šanci a laskavost pro všechny.

Germánsky: Dagaz; gótsky: Dags/Daaz; staroanglicky: Tag; norsky i islandsky: V Mladším futharku se Dagaz nevyskytuje, a proto s ním nesouvisí žádné verše Norské ani Islandské Runové básně.
Foném: "D"
Významy: svítání, den, naděje, vyrovnanost

Othila (Síň předků)

Staroanglická Runová báseň
Domov milují všichni,
Jimž se v něm dobře daří
A plody často sklízejí.

Germánsky: Othila/Ethel; gótsky: Othal/Utal; staroanglicky: Odil; norsky i islandsky: V Mladším futharku se Othila nevyskytuje, a proto s ním nesouvisí žádné verše Norské ani Islandské Runové básně.

Foném: "O"
Významy: vlastnictví, majetek, vlast, rodina, čarodějný uzel, domov, spokojenost, dostatek


Poznámka: Veškeré informace jsem brala z knihy MOUNTFORT, Paul Rhys."Nordické runy".1. vyd. Český Těšín: TENNO, 2005.ISBN 80-903592-2-1
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Brigita Brigita | Web | 28. června 2012 v 23:19 | Reagovat

Páni! TO musela být mravenčí práce. :)) Ale děkuji, byla jsem ráda poučena.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama